12.10.2016. 14:00:00
Oдржан састанак пројектног одбора пројекта „Унапређење ревизије на локалном нивоу за ефикасније управљање јавним финансијама“

Дана 6. октобра 2016. године одржан је састанак пројектног одбора пројекта „Унапређење ревизије на локалном нивоу за ефикасније управљање јавним финансијама“ који спроводе Министарство финансија, Програм уједињених нација за развој (УНДП), а финансира Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ).

Представници три институције размотрили су реализацију планираних активности, досадашњи напредак пројекта, постигнуте резултате, њихову мерљивост, као и планове за наредни период. У оквиру овог четверогодишњег пројекта чије је спровођење отпочело почетком 2016. године предвиђене су активности подршке Министарству финансија – Централној јединици за хармонизацију у сфери: унапређења квалитета обуке (ментора) за финасијско управљање и контролу и интерну ревизију, увођење нових модерних механизама у процесе обуке и одржавања знања (e-learning система), подизање свести корисника јавних средстава о потреби увођења система финансијског управљања и контроле и интерне ревизије, умрежавање сертификованих интерних ревизора у јавном сектору, као и увид ЦЈХ у добре праксе у региону и ЕУ. 

3.10.2016. 11:00:00
Одржана регионална конференција о систему унутрашњих финансијских контрола у јавном сектору

Регионална конференција о систему унутрашњих финансијских контрола у јавном сектору за земље које су у процесу приступања ЕУ одржана од 28. до 30. септембра у Бечићима у Црној Гори.

Конференцију је организовала СИГМА (заједничка иницијатива Европске уније и Организације за економску сарадњу и развој (OECD)) у сарадњи са домаћином Министарством финансија Црне Горе.

Циљ конференције био је да се, заједно са високим руководиоцима у јавном сектору, размотре методе и добре праксе које се могу применити у унутрашњој контроли а које би допринеле бољем управљању јавним финансијама у земљама Западног Балкана и Турској.

Главне теме скупа биле су управљачка одговорност и контрола квалитета рада интерних ревизија у јавном сектору а кључна порука учесника скупа је да је видљив развој концепта унутрашње контроле и јачање управљачке одговорности.

Успостављање добре организације - могуће је само уз јасна правила и исправно дефинисане улоге у целом систему. Уредно,етичко, економично, ефикасно  пословање, поштовање важећих закона и прописа,  чување ресурса од губитка, злопутребе и штете – део су идеалне дефиниције успешне унутрашње контроле.

У раду скупа учествовао је Manfred Kraff, заменик генералног директора Генералног директората за буџет,заједно са Raymondom Hillom i Lindsaj Weatley (Dg – Budget).

Србију су на конференцији представљали помоћник министра из Сектора за интерну контролу и интерну ревизију, Министарства финансија Лариса Здравковић, затим Зоран Живојиновић руководилац Групе за интерну ревизију и Весна Јовичић – координатор интерни ревизор.

Учесници су дискутовали и како учинити да реформе за добро управљање заживе, руководилачкој одговорности, практичним аспектима делегирања овлашћења, како користити унутрашњу контролу  као подршку политика и вршењу услуга....

На конференцији су присуствовали  представници Централних јединица за хармонизацију из Републике Србије, Републике Српске,  Црне Горе, Босне и Херцеговине, Републике Македоније и Албаније као и високи руководиоци из појединих земаља. Конференцији су такође присуствовали експерти из СИГМЕ, ОЕЦД-а И Европске комисије.

Конференцију је подржао Генерални директорат Европске комисије за буџет.

12.8.2016. 16:00:00
Одржан састанак са представницима руководства локалних самоуправа Прокупље, Куршумлија, Житорађа и Блаце

У Министарству финансија одржан је састанак са представницима руководства локалних самоуправа Прокупље, Куршумлија, Житорађа и Блаце на тему бољег управљања јавним средствима на локалу. 

Тема састанка који је одржан почетком ове седмице (9. августа) била је упознавање представника локалних самоуправа из Топличког округа са актуелним реформама у области јавних финансија а посебно увођење финансијског управљања и контроле и интерне ревизије.

Заједнички закључак представника Сектора за интерну контролу и интерну ревизују Министарства финансија је да треба наставити са праксом радних састанака, а покренута је иницијатива за организацију наредног састанка у некој од Општина Топличког округа где би се разматрала могућност организовања једнодневних обука и радионица уз разматрање отворених питања.

Неке од тема одржаног састанка биле су и смернице за припрему увођења финансијског управљања и контроле и успостављања интерне ревизије у овим општинама, објашњење законских обавеза и начина уређења система интерне контроле јавних средстава у оквиру институција којима руководе.

Дате су су и практичне препоруке представницима локалних самоуправа у вези са обезбеђивањем одговарајућих кадрова из својих институција који ће у наредном период похађати обуке које ће Сектор за интерну контролу и интерну ревизију организовати а односи се на увођење финансијског управљања и контроле и поступка сертификације интерних ревизора за стицање звања овлашћених интерних ревизора у јавном сектору.

Сектор за Интерну ревизију и интерну ревизију намерава да континуираном сарадњом са локалним самоуправама унапреди управљање јавним средствима у Републици Србији, па ће у наредном периоду одрзати низ састанака на сличну тему.

ДОКУМЕНТА

Брошура - Финансијско управљање и контрола
ПРЕУЗМИ
Брошура - Интерна ревизија
ПРЕУЗМИ

ИЗВЕШТАЈИ

Консолидован годишњи извештај за 2014 годину о стању ИФКЈ о стању у јавном сектору У Републици Србији
ПРЕУЗМИ
Консолидовани годишњи извештај за 2013 годину о стању ИФКЈ у јавном сектору У Републици Србији
ПРЕУЗМИ

О Централној јединици за хармонизацију

У складу са најбољом праксом EУ и праксом у другим земљама кандидатима за придруживање EУ, Централна јединица за хармонизацију (ЦХУ) успоставља се ради хармонизације система финансијског управљања и контроле (ФМЦ) и методологије интерне ревизије. Oва јединица потврђује квалитет и независност свих функција у оквиру јавне интерне финансијске контроле (ЈИФК) у јавном сектору и задужена је за промовисање и пружање подршке у развоју ФMЦ и ИА. ЦХУ је поред тога задужена и за координацију и усмеравање обука за руководиоце свих организација, запослених задужених за ФMЦ и интерних ревизора, а у вези са финансијским управљањем и контролом и интерном ревизијом у јавном сектору. Oва јединица функционише као „центар стручности” кад је у питању јавна интерна финансијска контрола. Kао таква, ЦХУ је задужена за праћење добре праксе, међународних стандарда и стандарда Eвропске комисије. Активности ЦХУ везане за ФMЦ и ИА организују се као две одвојене активности уоквиру једне јединице. ЦХУ се лоцира у Mинистарству финансија, а руководилац ове јединице извештава министра о стању и напретку ЈИФК. 

 

Организациона схема ЦЈХ: