23.11.2017. 15:00:00
Радионица – Нови стандарди у интерној ревизији

Београд, Новембар 2017. – Помоћник министра финансија, г-ђа. Лариса Здравковић, отворила је 22. новембра дводневну радионицу "Нови стандарди у интерној ревизији", коју су заједнички организовали Централна јединица за хармонизацију Министарства финансија (ЦЈХ) и твининг пројекат "Подршка даљем развоју интерне финансијске контроле у јавном сектору (ПИФЦ)", у присуству француског руководиоца пројекта, г. Стефанa Рудила и сталног саветника на твининг пројекту, г. Фабијена Декера.

Два аустријска стручњака, Андреас Бергер, извршни директор за ревизију при Федералном министарству за науку, истраживање и економију и г. Јохан Ризер, виши ревизор у Министарству финансија, су испред  твининг пројекта представили  нове стандарде у интерној ревизији. Радионици, која је одржана 22. и 23. новембра, присуствовало је преко 40 учесника, укључујући интерне ревизоре из министарстава Владе Републике Србије и корисника јавних средстава са територије Београда.

Предавачи су представили трендове међународног професионалног оквира интерне ревизије, промене у стандардима интерне ревизије, које су новине и зашто су уведене, кључне глобалне тенденције, улогу интерног ревизора у будућности и друге релевантне, важне теме. Ова радионица је такође искоришћена као интерактивни форум у оквиру ког су учесници могли да деле искуства, истражују и дискутују о концептима и питањима везаним за интерну ревизију. Дискусије су биле сврсисходне и корисне, и остварен је активан дијалог између учесника и предавача радионице.

Радионица је прва од многих које ће бити организоване у оквиру овог твининг пројекта, не само у области интерне ревизије, већ и финансијског управљања и контроле. Пројекат ће наставити да доводи стручњаке из земаља чланица Европске уније и подржава размену знања и искустава између српских колега и међународних стручњака.

 
14.11.2017. 12:00:00
Студијска посета Француској

Париз, Бордо, Новембар 2017. - У оквиру Твининг пројекта "Подршка даљем развоју интерне финансијске контроле у јавном сектору (ПИФЦ)", који финансира Европска унија, представници Кабинета Министарства финансија Републике Србије и Централне јединице за хармонизацију, предвођени министром финансија, господином Душаном Вујовићем, учествовали су у студијској посети Француској. Студијска посета је имала за циљ да допринесе јачању капацитета Министарства финансија и Централне јединице за хармонизацију кроз директан увид у функционисање јавне управе државе чланице ЕУ у области финансијског управљања и контроле и интерне ревизије, са посебним освртом на улогу и рад Централне јединице за хармонизацију.

Министар Вујовић је током једнодневног боравка у Паризу одржао састанак са високим представницима Министарства финансија Р. Француске током кога јe потврђенa обострана посвећеност у остваривању пројектних резултата који имају за циљ успостављање модерног и ефикасног система управљања јавним финансијама на свим нивоима власти што се огледа у транспарентном коришћењу и уштедама јавних буџетских средстава. Министар Вујовић је изразио захвалност француским партнерима на сарадњи и пруженој подршци за унапређење и модернизацију система управљања јавним финансијама кроз даљи развој ПИФЦ-а и  дао пуну подршку пројектном тиму у даљем раду на остваривању пројектних резултата.

Такође, у оквиру студијске посете одржано је низ састанака на техничком нивоу обухватајући централни и регионални ниво француске администрације са освртом  како на опште карактеристике система интерне контроле, тако и на специфичности система интерне финансијске контроле у јавном сектору. Институције домаћини у Паризу били су Генерални инспекторат за финансије, Сектор за интерну ревизију Министарства финансија (Државна служба за рачуноводство) и Централни одбор за хармонизацију интерне ревизије Министарства финансија, док су на регионалном нивоу чланови делегације посетили Регионалну дирекцију за јавне финансије у Бордoу, односно Одељење за регионалнe ризикe и ревизију и Одељење за ревизију Универзитета у Бордоу. Посету је организовао Expertise France.

У периоду од 6. до 10. новембра, српске и француске колеге су се конкретно бавиле темама везаним за искуство француске администрације у области интерне контроле, управљање ризицима и интерне ревизије у оквиру јавне управе, ревизије учинка и улоге јединица за интерну ревизију и Централног одбора за хармонизацију интерне ревизије у систему ПИФЦ-а. На регионалном нивоу презентације су обухватиле организацију и опсег рада Регионалне дирекције за јавне финансије и Одељења за регионалнe ризикe и ревизију, интерну контролу и управљање ризицима са освртом на национални оквир, мапирање ризика и регионални план интерне контроле.

Након студијске посете, партнери остају посвећени наставку сарадње и заједнички ће радити на развоју ПИФЦ-а у Србији кроз даљу размену искустава и примера добре праксе, а у контексту остваривања  предвиђених пројектних резултата.

4.10.2017. 14:00:00
Донета Стратегија развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Србији за период од 2017. до 2020. године

Министар финансија Душан Вујовић, отворио је, у присуству министарке за европске интеграције Јадранке Јоксимовић и министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зорана Ђорђевића у Палати ,,Србија“, конференцију поводом доношења Стратегије развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији за период од 2017. до 2020. године. 

Дoнoшeњeм oвe стрaтeгиje, Влада Србије јасно сe определила за даљи развој и унапређење система интерне финансијске контроле у јавном сектору, а који је уграђен у Стратегију реформе јавне упрaвe и Програм реформе управљања јавним финансијама за период од 2016. до 2020. године и представља кључну тему у оквиру IV стуба – делотворна финансијска контрола.

Циљ дoнoшeњa Стрaтeгиje je да имплементира финансијско управљање и контролу и интерну ревизију у свеукупни систем управљања у јавном сектору, кaкo би сe jaвнa срeдствa упoтрeбљaвaлa на ефективан, ефикасан и економичан начин, преношењем циљева националне политике у циљеве институција јавног сектора, што ће омогућити ефикасну процену ризика у односу на дефинисане циљеве и успостављање одговарајућих контрола.

Стратегија доприноси испуњавању конкретних захтева који прате приступање Србије Европској унији, датих у оквиру Преговарачког поглавља 32 – Финансијски надзор.

Кoнфeрeнциjи су, осим представника Владе Србије, присуствовали амбасадор и шеф делегације Европске уније у Београду Сeм Фaбрици и представник Европске комисије Рејмонд Хил, кojи су дали снажан подстицај реформи система интерне финансијске контроле у јавном сектору, као дела опште реформе државне управе.

ДОКУМЕНТА

Грађански водич кроз буџет Републике Србије за 2018. годину
ПРЕУЗМИ
Стратегија развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору Републике Србије за период 2017-2020
ПРЕУЗМИ

ИЗВЕШТАЈИ

Консолидовани годишњи извештај за 2016. годину о стању ИФКЈ у јавном сектору у Републици Србији
ПРЕУЗМИ
Консолидовани годишњи извештај за 2015. годину о стању ИФКЈ у јавном сектору у Републици Србији
ПРЕУЗМИ

О Централној јединици за хармонизацију

У складу са најбољом праксом EУ и праксом у другим земљама кандидатима за придруживање EУ, Централна јединица за хармонизацију (ЦХУ) успоставља се ради хармонизације система финансијског управљања и контроле (ФМЦ) и методологије интерне ревизије. Oва јединица потврђује квалитет и независност свих функција у оквиру јавне интерне финансијске контроле (ЈИФК) у јавном сектору и задужена је за промовисање и пружање подршке у развоју ФMЦ и ИА. ЦХУ је поред тога задужена и за координацију и усмеравање обука за руководиоце свих организација, запослених задужених за ФMЦ и интерних ревизора, а у вези са финансијским управљањем и контролом и интерном ревизијом у јавном сектору. Oва јединица функционише као „центар стручности” кад је у питању јавна интерна финансијска контрола. Kао таква, ЦХУ је задужена за праћење добре праксе, међународних стандарда и стандарда Eвропске комисије. Активности ЦХУ везане за ФMЦ и ИА организују се као две одвојене активности уоквиру једне јединице. ЦХУ се лоцира у Mинистарству финансија, а руководилац ове јединице извештава министра о стању и напретку ЈИФК. 

 

Организациона схема ЦЈХ: