25.2.2020. 10:11:00
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОСТАВЉАЊУ ГОДИШЊИХ ИЗВЕШТАЈА О СТАЊУ ИНТЕРНЕ ФИНАНСИЈСКЕ КОНТРОЛЕ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

На основу члана 81. став 5. и члана 82. став 10. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 19. Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 89) и члана 32. ст. 1 и 4. Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 99/2011 и 106/2013.) прописано је да су руководиоци корисника јавних средстава обавезни да до 31. марта 2020. године известе министра финансија о адекватности и функционисању система финансијског управљања и контроле (ФУК) и интерне ревизије за 2019. годину, на обрасцима које припрема и објављује на својој интернет страници Централна јединица за хармонизацију (ЦЈХ).

Извештавање се врши попуњавањем два упитника, од којих се један односи на систем финансијског управљања и контроле, а други на систем интерне ревизије.

У ту сврху Централна јединица за хармонизацију је припремила нове обрасце упитника за извештавање за 2019. годину и пуштена је у рад апликација за њихово електронско попуњавање и достављање.

            Стога, молимо и препоручујемо организацијама - корисницима јавних средстава да попуњавају нове обрасце упитника електронски путем апликације, како би се припремили за циклус извештавања у 2021. години, када ће електронско извештавање бити обавезно. Такође, молимо да коначну верзију образаца одштампате, оверите и доставите Министарству финансија – Централној јединици за хармонизацију на адресу:

Министарство финансија

Централна јединица за хармонизацију

Кнеза Милоша 20

11000 Београд

 

У оквиру рубрике „Документа”>"Остала документа" на овој страници, могуће је преузети и Корисничко упутство за апликацију које детаљно описује кораке у процесу приступања апликацији и самом извештавању као и комплетне обрасце упитника/извештаја за ФУК и интерну ревизију ради упознавања и лакшег прикупљања информација

За све додатне информације нас можете контактирати путем имејл адресе ifkj@mfin.gov.rs, односно на број телефона: 011/3642-811.

3.9.2014. 17:00:00
О Централној јединици за хармонизацију

У складу са најбољом праксом EУ и праксом у другим земљама кандидатима за придруживање EУ, Централна јединица за хармонизацију (ЦЈХ) успоставља се ради хармонизације система финансијског управљања и контроле (ФУК) и методологије интерне ревизије. Oва јединица потврђује квалитет и независност свих функција у оквиру интерне финансијске контроле у јавном сектору (ИФКЈ) и задужена је за промовисање и пружање подршке у развоју ФУК и ИР. ЦЈХ је поред тога задужена и за координацију и усмеравање обука за руководиоце свих организација, запослених задужених за ФУК и интерних ревизора, а у вези са финансијским управљањем и контролом и интерном ревизијом у јавном сектору. Oва јединица функционише као „центар стручности” кад је у питању интерна финансијска контрола у јавном сектору. Kао таква, ЦЈХ је задужена за праћење добре праксе, међународних стандарда и стандарда Eвропске комисије. Активности ЦЈХ везане за ФУК и ИР организују се као две одвојене активности у оквиру једне јединице. ЦЈХ се лоцира у Mинистарству финансија, а руководилац ове јединице извештава министра о стању и напретку ИФКј. 

 

 

5.8.2014. 12:00:00
Контакт

 

Централна јединица за хармонизацију

Кнеза Милоша 20
11000 Београд
Србија


 

Контакт за обуке, менторисања и остала питања у вези са интерном ревизијом и ФУК-ом:

interna.revizija@mfin.gov.rs
Тел: +381 11 364 2801

Контакт за корисничку подршку приликом коришћења апликације за извештавање:
ifkj@mfin.gov.rs
Тел: +381 11 364 2811

 

ДОКУМЕНТА

Електронско извештавање ка ЦЈХ - корак по корак
ПРЕУЗМИ
Корисничко упутство за Апликацију за извештавање ка ЦЈХ
ПРЕУЗМИ

ИЗВЕШТАЈИ

Годишњи извештај о обављеним ревизијама и активностима интерне ревизије за 2019. годину
ПРЕУЗМИ
Годишњи извештај о систему финансијског управљања и контроле за 2019. годину
ПРЕУЗМИ

О Централној јединици за хармонизацију

У складу са најбољом праксом EУ и праксом у другим земљама кандидатима за придруживање EУ, Централна јединица за хармонизацију (ЦЈХ) успоставља се ради хармонизације система финансијског управљања и контроле (ФУК) и методологије интерне ревизије. Oва јединица потврђује квалитет и независност свих функција у оквиру интерне финансијске контроле у јавном сектору (ИФКЈ) и задужена је за промовисање и пружање подршке у развоју ФУК и ИР. ЦЈХ је поред тога задужена и за координацију и усмеравање обука за руководиоце свих организација, запослених задужених за ФУК и интерних ревизора, а у вези са финансијским управљањем и контролом и интерном ревизијом у јавном сектору. Oва јединица функционише као „центар стручности” кад је у питању интерна финансијска контрола у јавном сектору. Kао таква, ЦЈХ је задужена за праћење добре праксе, међународних стандарда и стандарда Eвропске комисије. Активности ЦЈХ везане за ФУК и ИР организују се као две одвојене активности у оквиру једне јединице. ЦЈХ се лоцира у Mинистарству финансија, а руководилац ове јединице извештава министра о стању и напретку ИФКј.