12.8.2016. 16:00:00
Одржан састанак са представницима руководства локалних самоуправа Прокупље, Куршумлија, Житорађа и Блаце

У Министарству финансија одржан је састанак са представницима руководства локалних самоуправа Прокупље, Куршумлија, Житорађа и Блаце на тему бољег управљања јавним средствима на локалу. 

Тема састанка који је одржан почетком ове седмице (9. августа) била је упознавање представника локалних самоуправа из Топличког округа са актуелним реформама у области јавних финансија а посебно увођење финансијског управљања и контроле и интерне ревизије.

Заједнички закључак представника Сектора за интерну контролу и интерну ревизују Министарства финансија је да треба наставити са праксом радних састанака, а покренута је иницијатива за организацију наредног састанка у некој од Општина Топличког округа где би се разматрала могућност организовања једнодневних обука и радионица уз разматрање отворених питања.

Неке од тема одржаног састанка биле су и смернице за припрему увођења финансијског управљања и контроле и успостављања интерне ревизије у овим општинама, објашњење законских обавеза и начина уређења система интерне контроле јавних средстава у оквиру институција којима руководе.

Дате су су и практичне препоруке представницима локалних самоуправа у вези са обезбеђивањем одговарајућих кадрова из својих институција који ће у наредном период похађати обуке које ће Сектор за интерну контролу и интерну ревизију организовати а односи се на увођење финансијског управљања и контроле и поступка сертификације интерних ревизора за стицање звања овлашћених интерних ревизора у јавном сектору.

Сектор за Интерну ревизију и интерну ревизију намерава да континуираном сарадњом са локалним самоуправама унапреди управљање јавним средствима у Републици Србији, па ће у наредном периоду одрзати низ састанака на сличну тему.

1.7.2016. 11:00:00
Одржана радионица “ Представљање смерница за управљање ризицима“, Копаоник 27-29.6.2016

Министарство финансија предвођено Сектором за интерну контролу и интерну ревизију као иницијатор радионице, уз подршку Сектора за контролу јавних средстава и Секретаријата  министарства финансија,  наставља појачане активности у циљу спровођења и даљег развоја Интерне финансијске контроле у ујавном сектору (ИФКЈ).

Сектор за интерну контролу и интерну ревизију у сарадњи са Програмом уједињених нација за развој (УНДП) у оквиру пројекта под називом  „Унапређење ревизије на локалном нивоу за ефикасније управљање јавним финансијама“  који финансира Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ) је oрганизовао тродневну радионицу за интерне ревизоре на тему „Представљање смерница за управљање ризицима“ и „Представљање Закона о инспекцијском надзору у односу на рад буџетске инспекције“.

 

У циљу спровођења континуиране обуке интерних ревизора у области управљања ризицима и односа са Буџетском инспекцијом извршене су презентације са дискусијама на тему:

  • Представљање смерница за управљање ризицима са практичним примерима показаним кроз радионицу коју је представио Зоран Живојиновић, руководилац  Групе за интерну ревизију у Сектору за интерну контролу и интерну ревизију Министарства финансија.
  • Представљање рада Буџетске инспекције у односу на Закон о инспекцијском раду који је представила Биљана Кецојевић, буџетски инспектор у Сектору за контролу јавних средстава Министарства финансија.
  • Представљање управљања ризицима као основе за припрему планова интерне ревизије коју је представио Миломир Пантовић, Руководилац јединице интерне ревизије Града Ужице.

 

Учесници тродневе радионице су овлашћени интерни ревизори из јединица локалне самоуправе и институција са централног нивоа Републике Србије.

Сектор за интерну контролу и интерну ревизију Министарства финансија ће наставити са учесталим семинарима и радионицама у циљу даље надградње развоја ИФКЈ.

28.6.2016. 9:46:00
Одржан састанак ЦХЈ Републике Србије и ЦЕФ-а у Љубљани

Представници Министарства финансија, Сектор за интерну контролу и интерну ревизију, предвођени  помоћником министра  Ларисом Здравковић, 23. јуна одржали су у Љубљани састанак са највишим представницима  CEF-a  (Center of Excellence in Finance)   ради успостављања сарадње.

Циљ састанка био је упознавање са радом и програмима обуке у области интерне финансијске контроле у  јавном  сектору (ПИФЦ), које спроводи CEF.

 

Представници CEF-a представили су програм  обуке интерних ревизора у јавном сектору који је развијен у сарадњи са Chartered  Institute of Public Finance and Accountancy – CIPFA  из Велике Британије.

Разматрани су и начини унапређења постојеће методологије обуке интерних ревизора у јавном сектору Републике Србије, као и унапређења нивоа стручности интерних ревизора, кроз стицање међународно признатих сертификата за интерну ревизију.  

 

Након детаљнијег упоређивања постојеће методологије и програма обуке који се спроводе у Републици Србији са методологијом коју спроводи CEF у сарадњи са  CIPFA,  закључено је да се може наћи модел будуће сарадње  ради унапређења стручности интерних ревизора  у јавном сектору Србије.

Састанку је, осим високих представника CEF-a и Министарства финансија, присуствовао и координатор пројекта Програма уједињених нација за развој (UNDP), Невен Добријевић. 

ДОКУМЕНТА

Брошура - Финансијско управљање и контрола
ПРЕУЗМИ
Брошура - Интерна ревизија
ПРЕУЗМИ

ИЗВЕШТАЈИ

Консолидован годишњи извештај за 2014 годину о стању ИФКЈ о стању у јавном сектору У Републици Србији
ПРЕУЗМИ
Консолидовани годишњи извештај за 2013 годину о стању ИФКЈ у јавном сектору У Републици Србији
ПРЕУЗМИ

О Централној јединици за хармонизацију

У складу са најбољом праксом EУ и праксом у другим земљама кандидатима за придруживање EУ, Централна јединица за хармонизацију (ЦХУ) успоставља се ради хармонизације система финансијског управљања и контроле (ФМЦ) и методологије интерне ревизије. Oва јединица потврђује квалитет и независност свих функција у оквиру јавне интерне финансијске контроле (ЈИФК) у јавном сектору и задужена је за промовисање и пружање подршке у развоју ФMЦ и ИА. ЦХУ је поред тога задужена и за координацију и усмеравање обука за руководиоце свих организација, запослених задужених за ФMЦ и интерних ревизора, а у вези са финансијским управљањем и контролом и интерном ревизијом у јавном сектору. Oва јединица функционише као „центар стручности” кад је у питању јавна интерна финансијска контрола. Kао таква, ЦХУ је задужена за праћење добре праксе, међународних стандарда и стандарда Eвропске комисије. Активности ЦХУ везане за ФMЦ и ИА организују се као две одвојене активности уоквиру једне јединице. ЦХУ се лоцира у Mинистарству финансија, а руководилац ове јединице извештава министра о стању и напретку ЈИФК. 

 

Организациона схема ЦЈХ: