3.10.2016. 11:00:00

Одржана регионална конференција о систему унутрашњих финансијских контрола у јавном сектору

Регионална конференција о систему унутрашњих финансијских контрола у јавном сектору за земље које су у процесу приступања ЕУ одржана од 28. до 30. септембра у Бечићима у Црној Гори.

Конференцију је организовала СИГМА (заједничка иницијатива Европске уније и Организације за економску сарадњу и развој (OECD)) у сарадњи са домаћином Министарством финансија Црне Горе.

Циљ конференције био је да се, заједно са високим руководиоцима у јавном сектору, размотре методе и добре праксе које се могу применити у унутрашњој контроли а које би допринеле бољем управљању јавним финансијама у земљама Западног Балкана и Турској.

Главне теме скупа биле су управљачка одговорност и контрола квалитета рада интерних ревизија у јавном сектору а кључна порука учесника скупа је да је видљив развој концепта унутрашње контроле и јачање управљачке одговорности.

Успостављање добре организације - могуће је само уз јасна правила и исправно дефинисане улоге у целом систему. Уредно,етичко, економично, ефикасно  пословање, поштовање важећих закона и прописа,  чување ресурса од губитка, злопутребе и штете – део су идеалне дефиниције успешне унутрашње контроле.

У раду скупа учествовао је Manfred Kraff, заменик генералног директора Генералног директората за буџет,заједно са Raymondom Hillom i Lindsaj Weatley (Dg – Budget).

Србију су на конференцији представљали помоћник министра из Сектора за интерну контролу и интерну ревизију, Министарства финансија Лариса Здравковић, затим Зоран Живојиновић руководилац Групе за интерну ревизију и Весна Јовичић – координатор интерни ревизор.

Учесници су дискутовали и како учинити да реформе за добро управљање заживе, руководилачкој одговорности, практичним аспектима делегирања овлашћења, како користити унутрашњу контролу  као подршку политика и вршењу услуга....

На конференцији су присуствовали  представници Централних јединица за хармонизацију из Републике Србије, Републике Српске,  Црне Горе, Босне и Херцеговине, Републике Македоније и Албаније као и високи руководиоци из појединих земаља. Конференцији су такође присуствовали експерти из СИГМЕ, ОЕЦД-а И Европске комисије.

Конференцију је подржао Генерални директорат Европске комисије за буџет.

О Централној јединици за хармонизацију

У складу са најбољом праксом EУ и праксом у другим земљама кандидатима за придруживање EУ, Централна јединица за хармонизацију (ЦХУ) успоставља се ради хармонизације система финансијског управљања и контроле (ФМЦ) и методологије интерне ревизије. Oва јединица потврђује квалитет и независност свих функција у оквиру јавне интерне финансијске контроле (ЈИФК) у јавном сектору и задужена је за промовисање и пружање подршке у развоју ФMЦ и ИА. ЦХУ је поред тога задужена и за координацију и усмеравање обука за руководиоце свих организација, запослених задужених за ФMЦ и интерних ревизора, а у вези са финансијским управљањем и контролом и интерном ревизијом у јавном сектору. Oва јединица функционише као „центар стручности” кад је у питању јавна интерна финансијска контрола. Kао таква, ЦХУ је задужена за праћење добре праксе, међународних стандарда и стандарда Eвропске комисије. Активности ЦХУ везане за ФMЦ и ИА организују се као две одвојене активности уоквиру једне јединице. ЦХУ се лоцира у Mинистарству финансија, а руководилац ове јединице извештава министра о стању и напретку ЈИФК. 

 

Организациона схема ЦЈХ: