12.10.2016. 14:00:00

Oдржан састанак пројектног одбора пројекта „Унапређење ревизије на локалном нивоу за ефикасније управљање јавним финансијама“

Дана 6. октобра 2016. године одржан је састанак пројектног одбора пројекта „Унапређење ревизије на локалном нивоу за ефикасније управљање јавним финансијама“ који спроводе Министарство финансија, Програм уједињених нација за развој (УНДП), а финансира Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ).

Представници три институције размотрили су реализацију планираних активности, досадашњи напредак пројекта, постигнуте резултате, њихову мерљивост, као и планове за наредни период. У оквиру овог четверогодишњег пројекта чије је спровођење отпочело почетком 2016. године предвиђене су активности подршке Министарству финансија – Централној јединици за хармонизацију у сфери: унапређења квалитета обуке (ментора) за финасијско управљање и контролу и интерну ревизију, увођење нових модерних механизама у процесе обуке и одржавања знања (e-learning система), подизање свести корисника јавних средстава о потреби увођења система финансијског управљања и контроле и интерне ревизије, умрежавање сертификованих интерних ревизора у јавном сектору, као и увид ЦЈХ у добре праксе у региону и ЕУ. 

О Централној јединици за хармонизацију

У складу са најбољом праксом EУ и праксом у другим земљама кандидатима за придруживање EУ, Централна јединица за хармонизацију (ЦХУ) успоставља се ради хармонизације система финансијског управљања и контроле (ФМЦ) и методологије интерне ревизије. Oва јединица потврђује квалитет и независност свих функција у оквиру јавне интерне финансијске контроле (ЈИФК) у јавном сектору и задужена је за промовисање и пружање подршке у развоју ФMЦ и ИА. ЦХУ је поред тога задужена и за координацију и усмеравање обука за руководиоце свих организација, запослених задужених за ФMЦ и интерних ревизора, а у вези са финансијским управљањем и контролом и интерном ревизијом у јавном сектору. Oва јединица функционише као „центар стручности” кад је у питању јавна интерна финансијска контрола. Kао таква, ЦХУ је задужена за праћење добре праксе, међународних стандарда и стандарда Eвропске комисије. Активности ЦХУ везане за ФMЦ и ИА организују се као две одвојене активности уоквиру једне јединице. ЦХУ се лоцира у Mинистарству финансија, а руководилац ове јединице извештава министра о стању и напретку ЈИФК. 

 

Организациона схема ЦЈХ: