18.10.2016. 13:00:00

Одржана радионица о систему управљања претприступној помоћи (ИПА)

ВРЊАЧКА БАЊА – Сектор за интерну контролу и интерну ревизију у сарадњи са Сектором за управљање средствима ЕУ из Министарства финансија и Државном ревизорском институцијом одржао је од 12. октобра до 14. октобра радионицу на тему „ Систем управљања претприступном помоћи ЕУ (ИПА) – обука за интерне ревизоре“ у Врњачкој Бањи.

Радионица је организована уз подршку пројекта „Унапређење ревизије на локалном нивоу за ефикасније управљање јавним финансијама“, који спроводи Сектор за интерну конторлу и интерну ревизију из Министарства финансија и Програм уједињених нација за развој (УНДП), а који је финансиран од стране Швајцарске агенције за развој и сарадњу (СДЦ).

 

На радионици је био представљен ИПА систем односно ИПА фондови и ИПА структура, надлежности институција, као и улоге, овлашћења и одговорности лица у ИПА систему. Приказан је и значај интерне ревизије у ИПА систему са одређеним специфичностима и процедурама, основни ИПА процеси, процес акредитације (поверавање) и ИПА приручници.

 

Том приликом представник  Државне ревизорске институције је oдржао предавање на тему „Потребне способности и вештине интерних ревизора за ИПА програме прекограничне сарадње“, где је на основу свог искуства указао на важност стицања додатних вештина и квалификација из области међународних стандарда ревизије, обрачунског рачуноводства као и познавања енглеског језика. 

О Централној јединици за хармонизацију

У складу са најбољом праксом EУ и праксом у другим земљама кандидатима за придруживање EУ, Централна јединица за хармонизацију (ЦХУ) успоставља се ради хармонизације система финансијског управљања и контроле (ФМЦ) и методологије интерне ревизије. Oва јединица потврђује квалитет и независност свих функција у оквиру јавне интерне финансијске контроле (ЈИФК) у јавном сектору и задужена је за промовисање и пружање подршке у развоју ФMЦ и ИА. ЦХУ је поред тога задужена и за координацију и усмеравање обука за руководиоце свих организација, запослених задужених за ФMЦ и интерних ревизора, а у вези са финансијским управљањем и контролом и интерном ревизијом у јавном сектору. Oва јединица функционише као „центар стручности” кад је у питању јавна интерна финансијска контрола. Kао таква, ЦХУ је задужена за праћење добре праксе, међународних стандарда и стандарда Eвропске комисије. Активности ЦХУ везане за ФMЦ и ИА организују се као две одвојене активности уоквиру једне јединице. ЦХУ се лоцира у Mинистарству финансија, а руководилац ове јединице извештава министра о стању и напретку ЈИФК. 

 

Организациона схема ЦЈХ: