14.11.2017. 12:00:00

Студијска посета Француској

Париз, Бордо, Новембар 2017. - У оквиру Твининг пројекта "Подршка даљем развоју интерне финансијске контроле у јавном сектору (ПИФЦ)", који финансира Европска унија, представници Кабинета Министарства финансија Републике Србије и Централне јединице за хармонизацију, предвођени министром финансија, господином Душаном Вујовићем, учествовали су у студијској посети Француској. Студијска посета је имала за циљ да допринесе јачању капацитета Министарства финансија и Централне јединице за хармонизацију кроз директан увид у функционисање јавне управе државе чланице ЕУ у области финансијског управљања и контроле и интерне ревизије, са посебним освртом на улогу и рад Централне јединице за хармонизацију.

Министар Вујовић је током једнодневног боравка у Паризу одржао састанак са високим представницима Министарства финансија Р. Француске током кога јe потврђенa обострана посвећеност у остваривању пројектних резултата који имају за циљ успостављање модерног и ефикасног система управљања јавним финансијама на свим нивоима власти што се огледа у транспарентном коришћењу и уштедама јавних буџетских средстава. Министар Вујовић је изразио захвалност француским партнерима на сарадњи и пруженој подршци за унапређење и модернизацију система управљања јавним финансијама кроз даљи развој ПИФЦ-а и  дао пуну подршку пројектном тиму у даљем раду на остваривању пројектних резултата.

Такође, у оквиру студијске посете одржано је низ састанака на техничком нивоу обухватајући централни и регионални ниво француске администрације са освртом  како на опште карактеристике система интерне контроле, тако и на специфичности система интерне финансијске контроле у јавном сектору. Институције домаћини у Паризу били су Генерални инспекторат за финансије, Сектор за интерну ревизију Министарства финансија (Државна служба за рачуноводство) и Централни одбор за хармонизацију интерне ревизије Министарства финансија, док су на регионалном нивоу чланови делегације посетили Регионалну дирекцију за јавне финансије у Бордoу, односно Одељење за регионалнe ризикe и ревизију и Одељење за ревизију Универзитета у Бордоу. Посету је организовао Expertise France.

У периоду од 6. до 10. новембра, српске и француске колеге су се конкретно бавиле темама везаним за искуство француске администрације у области интерне контроле, управљање ризицима и интерне ревизије у оквиру јавне управе, ревизије учинка и улоге јединица за интерну ревизију и Централног одбора за хармонизацију интерне ревизије у систему ПИФЦ-а. На регионалном нивоу презентације су обухватиле организацију и опсег рада Регионалне дирекције за јавне финансије и Одељења за регионалнe ризикe и ревизију, интерну контролу и управљање ризицима са освртом на национални оквир, мапирање ризика и регионални план интерне контроле.

Након студијске посете, партнери остају посвећени наставку сарадње и заједнички ће радити на развоју ПИФЦ-а у Србији кроз даљу размену искустава и примера добре праксе, а у контексту остваривања  предвиђених пројектних резултата.

О Централној јединици за хармонизацију

У складу са најбољом праксом EУ и праксом у другим земљама кандидатима за придруживање EУ, Централна јединица за хармонизацију (ЦЈХ) успоставља се ради хармонизације система финансијског управљања и контроле (ФУК) и методологије интерне ревизије. Oва јединица потврђује квалитет и независност свих функција у оквиру интерне финансијске контроле у јавном сектору (ИФКЈ) и задужена је за промовисање и пружање подршке у развоју ФУК и ИР. ЦЈХ је поред тога задужена и за координацију и усмеравање обука за руководиоце свих организација, запослених задужених за ФУК и интерних ревизора, а у вези са финансијским управљањем и контролом и интерном ревизијом у јавном сектору. Oва јединица функционише као „центар стручности” кад је у питању интерна финансијска контрола у јавном сектору. Kао таква, ЦЈХ је задужена за праћење добре праксе, међународних стандарда и стандарда Eвропске комисије. Активности ЦЈХ везане за ФУК и ИР организују се као две одвојене активности у оквиру једне јединице. ЦЈХ се лоцира у Mинистарству финансија, а руководилац ове јединице извештава министра о стању и напретку ИФКј.