23.11.2017. 15:00:00

Радионица – Нови стандарди у интерној ревизији

Београд, Новембар 2017. – Помоћник министра финансија, г-ђа. Лариса Здравковић, отворила је 22. новембра дводневну радионицу "Нови стандарди у интерној ревизији", коју су заједнички организовали Централна јединица за хармонизацију Министарства финансија (ЦЈХ) и твининг пројекат "Подршка даљем развоју интерне финансијске контроле у јавном сектору (ПИФЦ)", у присуству француског руководиоца пројекта, г. Стефанa Рудила и сталног саветника на твининг пројекту, г. Фабијена Декера.

Два аустријска стручњака, Андреас Бергер, извршни директор за ревизију при Федералном министарству за науку, истраживање и економију и г. Јохан Ризер, виши ревизор у Министарству финансија, су испред  твининг пројекта представили  нове стандарде у интерној ревизији. Радионици, која је одржана 22. и 23. новембра, присуствовало је преко 40 учесника, укључујући интерне ревизоре из министарстава Владе Републике Србије и корисника јавних средстава са територије Београда.

Предавачи су представили трендове међународног професионалног оквира интерне ревизије, промене у стандардима интерне ревизије, које су новине и зашто су уведене, кључне глобалне тенденције, улогу интерног ревизора у будућности и друге релевантне, важне теме. Ова радионица је такође искоришћена као интерактивни форум у оквиру ког су учесници могли да деле искуства, истражују и дискутују о концептима и питањима везаним за интерну ревизију. Дискусије су биле сврсисходне и корисне, и остварен је активан дијалог између учесника и предавача радионице.

Радионица је прва од многих које ће бити организоване у оквиру овог твининг пројекта, не само у области интерне ревизије, већ и финансијског управљања и контроле. Пројекат ће наставити да доводи стручњаке из земаља чланица Европске уније и подржава размену знања и искустава између српских колега и међународних стручњака.

 

О Централној јединици за хармонизацију

У складу са најбољом праксом EУ и праксом у другим земљама кандидатима за придруживање EУ, Централна јединица за хармонизацију (ЦХУ) успоставља се ради хармонизације система финансијског управљања и контроле (ФМЦ) и методологије интерне ревизије. Oва јединица потврђује квалитет и независност свих функција у оквиру јавне интерне финансијске контроле (ЈИФК) у јавном сектору и задужена је за промовисање и пружање подршке у развоју ФMЦ и ИА. ЦХУ је поред тога задужена и за координацију и усмеравање обука за руководиоце свих организација, запослених задужених за ФMЦ и интерних ревизора, а у вези са финансијским управљањем и контролом и интерном ревизијом у јавном сектору. Oва јединица функционише као „центар стручности” кад је у питању јавна интерна финансијска контрола. Kао таква, ЦХУ је задужена за праћење добре праксе, међународних стандарда и стандарда Eвропске комисије. Активности ЦХУ везане за ФMЦ и ИА организују се као две одвојене активности уоквиру једне јединице. ЦХУ се лоцира у Mинистарству финансија, а руководилац ове јединице извештава министра о стању и напретку ЈИФК. 

 

Организациона схема ЦЈХ: