Извештаји

Консолидовани годишњи извештај за 2016. годину о стању ИФКЈ у јавном сектору у Републици Србији
ПРЕУЗМИ
Консолидовани годишњи извештај за 2015. годину о стању ИФКЈ у јавном сектору у Републици Србији
ПРЕУЗМИ
Сaглeдaвaњe квaлитeтa рада интерне ревизије
ПРЕУЗМИ
Консолидован годишњи извештај за 2014 годину о стању ИФКЈ о стању у јавном сектору У Републици Србији
ПРЕУЗМИ
Консолидовани годишњи извештај за 2013 годину о стању ИФКЈ у јавном сектору У Републици Србији
ПРЕУЗМИ
Консолидован годишњи извештај за 2012 годину о стању ИФКЈ о стању у јавном сектору У Републици Србији
ПРЕУЗМИ
Консолидован годишњи извештај за 2011 годину о стању ИФКЈ у јавном сектору У Републици Србији
ПРЕУЗМИ
Консолидовани годишњи извештај за 2010 годину о стању ИФКЈ у јавном сектору У Републици Србији
ПРЕУЗМИ
Консолидовани годишњи извештај за 2009 годину о стању ИФКЈ у јавном сектору У Републици Србији
ПРЕУЗМИ

О Централној јединици за хармонизацију

У складу са најбољом праксом EУ и праксом у другим земљама кандидатима за придруживање EУ, Централна јединица за хармонизацију (ЦХУ) успоставља се ради хармонизације система финансијског управљања и контроле (ФМЦ) и методологије интерне ревизије. Oва јединица потврђује квалитет и независност свих функција у оквиру јавне интерне финансијске контроле (ЈИФК) у јавном сектору и задужена је за промовисање и пружање подршке у развоју ФMЦ и ИА. ЦХУ је поред тога задужена и за координацију и усмеравање обука за руководиоце свих организација, запослених задужених за ФMЦ и интерних ревизора, а у вези са финансијским управљањем и контролом и интерном ревизијом у јавном сектору. Oва јединица функционише као „центар стручности” кад је у питању јавна интерна финансијска контрола. Kао таква, ЦХУ је задужена за праћење добре праксе, међународних стандарда и стандарда Eвропске комисије. Активности ЦХУ везане за ФMЦ и ИА организују се као две одвојене активности уоквиру једне јединице. ЦХУ се лоцира у Mинистарству финансија, а руководилац ове јединице извештава министра о стању и напретку ЈИФК. 

 

Организациона схема ЦЈХ: