Одржане радионице „Успостављање процеса управљања ризицима“ и „Улога интерне ревизије у успостављању процеса управљања ризицима“

Министарство финансија – Сектор за интерну контролу и интерну ревизију, у сарадњи са експертима пројекта „PLAC – Policy and legal advice centre“ – који пружа подршку Србији у припремама за приступање Европској унији, успешно је организовало радионицу „Успостављање процеса управљања ризицима“ , као и радионицу на тему „Улога интерне ревизије у успостављању процеса управљања ризицима“ којој су , осим представника Министарства финансија, учествовали и интерни ревизори из министарстава, републичких фондова, јавних предузећа и Државне ревизорске институције.

 

Радионице су организоване у циљу представљања „Смерница за управљање ризицима“, даље имплементације и бољег разумевања значаја процеса управљања ризицима као једног од најзначајнијих елемената система финансијског управљања и контроле, који чини основу дела успостављања интерне финансијске контроле у јавном сектору, у оквиру преговарачког Поглавља 32- Финансијски надзор.

 

Обавеза упостављања система финансијског управљања и контроле и интерне ревизије у јавном сектору дефинисано је Законом о буџетском систему и Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање и функционисање система финансијског управљања и контроле у јавном сектору, као и Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандарде и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору.

ПОСТАВИТЕ ПИТАЊЕ

Уколико имате неко питање будите слободни да нам га поставите. Ми смо ту да Вам одговоримо у најкраћем могућем року.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Skip to toolbar