Одржан састанак са представницима руководства локалних самоуправа Прокупље, Куршумлија, Житорађа и Блаце

У Министарству финансија одржан је састанак са представницима руководства локалних самоуправа Прокупље, Куршумлија, Житорађа и Блаце на тему бољег управљања јавним средствима на локалу.

Тема састанка који је одржан почетком ове седмице (9. августа) била је упознавање представника локалних самоуправа из Топличког округа са актуелним реформама у области јавних финансија а посебно увођење финансијског управљања и контроле и интерне ревизије.

Заједнички закључак представника Сектора за интерну контролу и интерну ревизују Министарства финансија је да треба наставити са праксом радних састанака, а покренута је иницијатива за организацију наредног састанка у некој од Општина Топличког округа где би се разматрала могућност организовања једнодневних обука и радионица уз разматрање отворених питања.

Неке од тема одржаног састанка биле су и смернице за припрему увођења финансијског управљања и контроле и успостављања интерне ревизије у овим општинама, објашњење законских обавеза и начина уређења система интерне контроле јавних средстава у оквиру институција којима руководе.

Дате су су и практичне препоруке представницима локалних самоуправа у вези са обезбеђивањем одговарајућих кадрова из својих институција који ће у наредном период похађати обуке које ће Сектор за интерну контролу и интерну ревизију организовати а односи се на увођење финансијског управљања и контроле и поступка сертификације интерних ревизора за стицање звања овлашћених интерних ревизора у јавном сектору.

Сектор за Интерну ревизију и интерну ревизију намерава да континуираном сарадњом са локалним самоуправама унапреди управљање јавним средствима у Републици Србији, па ће у наредном периоду одрзати низ састанака на сличну тему.

ПОСТАВИТЕ ПИТАЊЕ

Уколико имате неко питање будите слободни да нам га поставите. Ми смо ту да Вам одговоримо у најкраћем могућем року.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Skip to toolbar