Одржана регионална конференција о систему унутрашњих финансијских контрола у јавном сектору

Регионална конференција о систему унутрашњих финансијских контрола у јавном сектору за земље које су у процесу приступања ЕУ одржана од 28. до 30. септембра у Бечићима у Црној Гори.

Конференцију је организовала СИГМА (заједничка иницијатива Европске уније и Организације за економску сарадњу и развој (OECD)) у сарадњи са домаћином Министарством финансија Црне Горе.

Циљ конференције био је да се, заједно са високим руководиоцима у јавном сектору, размотре методе и добре праксе које се могу применити у унутрашњој контроли а које би допринеле бољем управљању јавним финансијама у земљама Западног Балкана и Турској.

Главне теме скупа биле су управљачка одговорност и контрола квалитета рада интерних ревизија у јавном сектору а кључна порука учесника скупа је да је видљив развој концепта унутрашње контроле и јачање управљачке одговорности.

Успостављање добре организације – могуће је само уз јасна правила и исправно дефинисане улоге у целом систему. Уредно,етичко, економично, ефикасно  пословање, поштовање важећих закона и прописа,  чување ресурса од губитка, злопутребе и штете – део су идеалне дефиниције успешне унутрашње контроле.

У раду скупа учествовао је Manfred Kraff, заменик генералног директора Генералног директората за буџет,заједно са Raymondom Hillom i Lindsaj Weatley (Dg – Budget).

Србију су на конференцији представљали помоћник министра из Сектора за интерну контролу и интерну ревизију, Министарства финансија Лариса Здравковић, затим Зоран Живојиновић руководилац Групе за интерну ревизију и Весна Јовичић – координатор интерни ревизор.

Учесници су дискутовали и како учинити да реформе за добро управљање заживе, руководилачкој одговорности, практичним аспектима делегирања овлашћења, како користити унутрашњу контролу  као подршку политика и вршењу услуга….

На конференцији су присуствовали  представници Централних јединица за хармонизацију из Републике Србије, Републике Српске,  Црне Горе, Босне и Херцеговине, Републике Македоније и Албаније као и високи руководиоци из појединих земаља. Конференцији су такође присуствовали експерти из СИГМЕ, ОЕЦД-а И Европске комисије.

Конференцију је подржао Генерални директорат Европске комисије за буџет.

ПОСТАВИТЕ ПИТАЊЕ

Уколико имате неко питање будите слободни да нам га поставите. Ми смо ту да Вам одговоримо у најкраћем могућем року.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Skip to toolbar