Oдржан састанак пројектног одбора пројекта „Унапређење ревизије на локалном нивоу за ефикасније управљање јавним финансијама“

Дана 6. октобра 2016. године одржан је састанак пројектног одбора пројекта „Унапређење ревизије на локалном нивоу за ефикасније управљање јавним финансијама“ који спроводе Министарство финансија, Програм уједињених нација за развој (УНДП), а финансира Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ).

Представници три институције размотрили су реализацију планираних активности, досадашњи напредак пројекта, постигнуте резултате, њихову мерљивост, као и планове за наредни период. У оквиру овог четвoрогодишњег пројекта чије је спровођење отпочело почетком 2016. године предвиђене су активности подршке Министарству финансија – Централној јединици за хармонизацију у сфери: унапређења квалитета обуке (ментора) за финасијско управљање и контролу и интерну ревизију, увођење нових модерних механизама у процесе обуке и одржавања знања (e-learning система), подизање свести корисника јавних средстава о потреби увођења система финансијског управљања и контроле и интерне ревизије, умрежавање сертификованих интерних ревизора у јавном сектору, као и увид ЦЈХ у добре праксе у региону и ЕУ.

ПОСТАВИТЕ ПИТАЊЕ

Уколико имате неко питање будите слободни да нам га поставите. Ми смо ту да Вам одговоримо у најкраћем могућем року.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Skip to toolbar