Централна јединица за хармонизацију Министарства финансија, започела је реализацију твининг пројекта под називом “Подршка даљем развоју Интерне финансијске контроле у јавном сектору (ПИФЦ)“

Централна јединица за хармонизацију (Сектор за интерну контролу и интерну ревизују) Министарства финансија је 6. јуна 2017. године започела реализацију твининг пројекта под називом “Подршка даљем развоју Интерне финансијске контроле у јавном сектору (ПИФЦ)“ који се спроводи у партнерству са Француским Министарством економије и финансија. Твининг пројекат ће трајати 24 месеца, а његова укупна вредност износи 2 милиона евра. Пројекат се финансира из фонда за претприступну помоћ Европке уније (ИПА 2013) и кофинансира од стране Владе Републике Србије.

Општи циљ пројекта јесте успостављање модерног и ефикасног система управљања јавним финасијама на свим нивоима власти што се огледа у транспарентном коришћењу и уштедама јавних буџетских средстава.

Специфични циљ пројекта јесте унапређење и модернизација система управљања јавним финансијама са фокусом на интерну финансијску контролу и примену консолидованих ПИФЦ методологија и процедура у јавном сектору у складу са међународним стандардима и најбољим ЕУ праксама.

Првих шест месеци пројектних активности биће посвећено анализи тренутног стања у области ПИФЦ-а у циљу прецизног дефинисања приоритета који ће бити обухваћени твининг пројектом у складу са циљевима Стратегије развоја интерне финансијске у јавном сектору, а везано како за интерну контролу и интерну ревизију, тако и за јачање капацитета Централне јединице за хармонизацију (Сектора за интерну контролу и интерну ревизују).

Поред Министарства финансија, односно Централне јединице за хармонизацију (Сектора за интерну контролу и интерну ревизују) која је и главни корисник пројекта, ПИФЦ твининг пројектом ће бити обухваћена и друга ресорна министарства, агенције, јавна предузећа, јединице локалне самоуправе и друге институције корисници јавних буџетских средстава.

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ПОСТАВИТЕ ПИТАЊЕ

Уколико имате неко питање будите слободни да нам га поставите. Ми смо ту да Вам одговоримо у најкраћем могућем року.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Skip to toolbar