Вест о изради докумената о управљачкој одговорности

ЦЈХ непрестано улаже напоре за унапређење своје интернет странице, као и материјала за едукацију из области финансијског управљања и контроле и интерне ревизије, и шири свест о управљачкој одговорности, као значајном концепту у преговорима за приступање Европској унији и спровођењу стратегија у области реформе јавне управе и јавних финансија на националном нивоу.

Сходно томе, ЦЈХ је у сарадњи са Твининг партнером израдила и објавила на свом сајту:

  • Смернице о концепту управљачке одговорности, са идејом да се корисницима јавних средстава помогне да на исправан и свеобухватан начин разумеју концепт управљачке одговорности, као и да се омогући успостављање и развој овог концепта у пракси, у складу са постојећим екстерним и интерним прописима и организационом структуром корисника, како би се што ефикасније остварили циљеви организације;
  • Упитник за самооцењивање управљачке одговорности, који представља алат корисницима јавних средстава за сагледавање стања у овој области и пружање смерница за даље унапређење.

 Наведене документе можете преузети на линку:

http://ifkj.mfin.gov.rs/WP/index.php/upravljacka-odgovornost/

 

 Такође, на сајту ЦЈХ, у оквиру е-learning платформе, можете преузети материјале за обуку и тестове за финансијско управљање и контролу, као и материјале за интерну ревизију.

Материјали се налазе на следећим линковима:

http://ifkj.mfin.gov.rs/WP/index.php/materijali1/

http://ifkj.mfin.gov.rs/WP/index.php/materijali/

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ПОСТАВИТЕ ПИТАЊЕ

Уколико имате неко питање будите слободни да нам га поставите. Ми смо ту да Вам одговоримо у најкраћем могућем року.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Skip to toolbar